26. 9. 2017 – Seminar Oversubscribed z Danielom Priestleyjem

V praktično vseh branžah obstaja zelo majhno število podjetij, ki se ne borijo za stranke. Ravno nasprotno … stranke se borijo zanje.

Bestselling avtor Daniel Priestley je dve leti potoval po svetu in raziskoval, kako takšna podjetja delujejo in kako s posebnimi marketinškimi pristopi dosegajo, da imajo vedno več strank, kot jih lahko sprejmejo.

19. 10. 2017 – Letni razgovori in ocenjevanje

Kako to, da vodje menijo, da izvajajo letne razgovore, medtem ko zaposleni trdijo, da tega njihovi vodje ne počnejo?!? Da se to ne bi dogajalo pri vas tudi v prihodnje, vas vabimo, da se seminarja udeležite.