Zmajček_oranžen

»Spoznal sem lastnosti generacije Y ter se naučil nekaj novih prijemov vodenja te skupine. Najbolj sem cenil primere dobre prakse, video prezentacije in zabavno izvedbo delavnice. Prijava na delavnico je bila super odločitev.«

Miha Bezjak, direktor, F.A. Maik, d.o.o.

O delavnici Vodenje generacije Y
Simon Šutalo.fw

»Drugače bom razmišljal o Y! Poskusil se bom poistovetiti z njimi! Na predavanju sem prišel do nekaterih ključnih ugotovitev, kako pripadnike Y zmotivirati in organizirati v dober team za doseganje boljših rezultatov. Cenil sem primere iz prakse! Prijava se je izkazala za dobro poslovno odločitev.«

Simon Šutalo, Direktor, SANOFARM d.o.o.

O delavnici Vodenje generacije Y
Zmajček_oranžen

»Z izobraževanjem sem zelo zadovoljna in ni mi žal, da sem se odločila za udeležbo. Menim, da mi je odprla veliko novih pogledov na mlajšo generacijo, ki jo je težko razumeti, če ne poznaš njihovih vrednot in se jim ne znaš približati. Samo organizacijo izobraževanja pa bi ocenila z najboljšo možno oceno, ki jo še prenese barometer. Presegli ste moja pričakovanja, predvsem v tem, da sem spoznala, da mi prijemi vodenja generacije Y, ne bodo prišli prav samo v službi, ampak tudi doma v odnosu z mojima hčerkama.«

Edita Gerbec, Kadrovska služba, SOŠKE ELEKTRARNE NOVA GORICA d.o.o.

O delavnici Vodenje generacije Y
Zmajček_oranžen

»Prijava se je izkazala za odlično potezo, saj sedaj lažje razumem, kako moji sodelavci in podrejeni razmišljajo. Znanje mi bo koristilo pri izboljšanju operativnega dela, sistemu motivacije, deloma nagrajevanju (plače), pa tudi na delu in razvoju tistih, ki imajo potencial. Delavnica je bila profesionalno izpeljana, z odličnima predavateljema (z veliko praktičnih primerov) in v zelo prijetni ter sproščeni atmosferi.«

Natalija Pavlin, Studio Moderna d.o.o.

O delavnici Vodenje generacije Y
David Vrtin

»Sedaj s popolnoma drugačnimi očmi gledam na generacijo Y. Sicer jih je še vedno marsikje težko razumeti, ampak v večini primerov bo precej lažje in ne bom več delal tipičnih napak pri odnosu z njimi. Najbolj so mi bili všeč praktični primeri situacij, ki sem jih takoj prepoznal kot tipične problematične situacije, ki jih imam z Y generacijo. Z delavnico sem bil zelo zelo zadovoljen in je močno presegla moja pričakovanja, saj so se me obravnavani primeri zelo dotaknili.«

David Vrtin, Vodja oddelka, Arnes, akademska in raziskovalna mreža Slovenije

O delavnici Vodenje generacije Y
Jerneja Žganec Gros.fw

»Prejela sem zelo uporabno znanje, razumevanje, zakaj je generacija Y taka kot je, kako odbrati in zadržati perspektivne. Teorija je zanimivo podkrepljena s praktičnimi izkušnjami in primeri.«

Jerneja Žganec Gros, Namestnica direktorja, ALPINEON RAZVOJ IN RAZISKAVE d.o.o.

O delavnici Vodenje generacije Y
Zmajček_oranžen

»Najvažnejše se mi zdi to, da pripadanje eni ali drugi generaciji ni nič slabega in da je najpomembnejše, da smo pač različni – drugačni. Zelo všeč mi je način dela predavateljice – vključevanje vseh!«

Danijel Trbovšek, BSH Hišni aparati d.o.o

O delavnici Medgeneracijske razlike
Robert Degan

»Zelo nazorno predstavljena vsebina, ki je podkrepljena s primeri iz realnega sveta. To bistveno prispeva h kredibilnosti in pomaga, da si bomo v nadaljevanju to zapomnili. Koristne so tudi vaje, ki jih sproti izvajamo in dodatno utrjujejo pridobljeno znanje ter prispevajo k boljšem razumevanju snovi. Tudi možnost pogovorov in izmenjavo mnenj med udeleženci znotraj delavnice je za pohvalit.«

Roberto Degan, Vodja informatike, Ljubljanski urbanistični zavod d.d.

O delavnici Vodenje generacije Y
Zmajček_oranžen

»Izobraževanje je bilo odlično. Spoznali smo glavne značilnosti in vrednote različnih generacij kar je ključno za razumevanje sodelavcev, ki so predstavniki različnih generacij in za naše sodelovanje. Prav tako smo spoznali pristope in načine v komunikaciji in sodelovanja z različnimi skupinami. Udeležba na izobraževanju je bila odlična odločitev, znanje pa je mogoče zelo koristno uporabiti tudi doma, zlasti pri otrocih

Boštjan Štiglic, BSH Hišni aparati d.o.o

O delavnici Medgeneracijske razlike
bohte

»Izobraževanje je bilo enkratno. Ob prijavi sem bila sicer nekoliko skeptična, saj me naslov delavnice ni popolnoma prepričal, sem pa vedela, da nekaj takšnega potrebujemo. Od delavnice sem odnesla mnogo idej, ki jih bom prenesla v prakso našega podjetja in menim, da se bodo rezultati tudi kmalu pokazali. Prijava na izobraževanje se je definitivno izkazala za dobro odločitev. Sedaj gotovo bolje razumem, kako deluje generacija Y, kar mi bo pomagalo v praksi kot tudi pri razumevanju vrstnikov, prijateljev,…«

Špela Bohte, Vodja kadrovske službe, Metrel mehanika d.o.o.

O delavnici Vodenje generacije Y

*Vsa mnenja zadovoljnih strank in potencialni rezultati uporabe tehnik z naših seminarjev so mnenja posameznikov in niso tipični rezultati. To pomeni, da ni nujno, da boste tudi sami dosegli podobne rezultate. Rezultati uporabe naših programov so odvisni od vašega angažmaja, sposobnosti in pripravljenosti za delo ter implementacijo vseh tehnik v programih.