Zmajček_oranžen

»Spoznal sem lastnosti generacije Y ter se naučil nekaj novih prijemov vodenja te skupine. Najbolj sem cenil primere dobre prakse, video prezentacije in zabavno izvedbo delavnice. Prijava na delavnico je bila super odločitev.«

Miha Bezjak, direktor, F.A. Maik, d.o.o.

O delavnici Vodenje generacije Y
Simon Šutalo.fw

»Drugače bom razmišljal o Y! Poskusil se bom poistovetiti z njimi! Na predavanju sem prišel do nekaterih ključnih ugotovitev, kako pripadnike Y zmotivirati in organizirati v dober team za doseganje boljših rezultatov. Cenil sem primere iz prakse! Prijava se je izkazala za dobro poslovno odločitev.«

Simon Šutalo, Direktor, SANOFARM d.o.o.

O delavnici Vodenje generacije Y
Zmajček_oranžen

»Z izobraževanjem sem zelo zadovoljna in ni mi žal, da sem se odločila za udeležbo. Menim, da mi je odprla veliko novih pogledov na mlajšo generacijo, ki jo je težko razumeti, če ne poznaš njihovih vrednot in se jim ne znaš približati. Samo organizacijo izobraževanja pa bi ocenila z najboljšo možno oceno, ki jo še prenese barometer. Presegli ste moja pričakovanja, predvsem v tem, da sem spoznala, da mi prijemi vodenja generacije Y, ne bodo prišli prav samo v službi, ampak tudi doma v odnosu z mojima hčerkama.«

Edita Gerbec, Kadrovska služba, SOŠKE ELEKTRARNE NOVA GORICA d.o.o.

O delavnici Vodenje generacije Y
Zmajček_oranžen

»Prijava se je izkazala za odlično potezo, saj sedaj lažje razumem, kako moji sodelavci in podrejeni razmišljajo. Znanje mi bo koristilo pri izboljšanju operativnega dela, sistemu motivacije, deloma nagrajevanju (plače), pa tudi na delu in razvoju tistih, ki imajo potencial. Delavnica je bila profesionalno izpeljana, z odličnima predavateljema (z veliko praktičnih primerov) in v zelo prijetni ter sproščeni atmosferi.«

Natalija Pavlin, Studio Moderna d.o.o.

O delavnici Vodenje generacije Y
David Vrtin

»Sedaj s popolnoma drugačnimi očmi gledam na generacijo Y. Sicer jih je še vedno marsikje težko razumeti, ampak v večini primerov bo precej lažje in ne bom več delal tipičnih napak pri odnosu z njimi. Najbolj so mi bili všeč praktični primeri situacij, ki sem jih takoj prepoznal kot tipične problematične situacije, ki jih imam z Y generacijo. Z delavnico sem bil zelo zelo zadovoljen in je močno presegla moja pričakovanja, saj so se me obravnavani primeri zelo dotaknili.«

David Vrtin, Vodja oddelka, Arnes, akademska in raziskovalna mreža Slovenije

O delavnici Vodenje generacije Y
Jerneja Žganec Gros.fw

»Prejela sem zelo uporabno znanje, razumevanje, zakaj je generacija Y taka kot je, kako odbrati in zadržati perspektivne. Teorija je zanimivo podkrepljena s praktičnimi izkušnjami in primeri.«

Jerneja Žganec Gros, Namestnica direktorja, ALPINEON RAZVOJ IN RAZISKAVE d.o.o.

O delavnici Vodenje generacije Y
Zmajček_oranžen

»Največja korist delavnice je boljše razumevanje generacije Y, kakšni so, kaj jih vodi, kako ukrepati. Mislim, da je bila delavnica dobra odločitev in jo bom priporočil prijateljem in znancem.«

Stanko Cvenkel, Direktor, ENERGETIKA SAVA d.o.o.

O delavnici Vodenje generacije Y
Robert Degan

»Zelo nazorno predstavljena vsebina, ki je podkrepljena s primeri iz realnega sveta. To bistveno prispeva h kredibilnosti in pomaga, da si bomo v nadaljevanju to zapomnili. Koristne so tudi vaje, ki jih sproti izvajamo in dodatno utrjujejo pridobljeno znanje ter prispevajo k boljšem razumevanju snovi. Tudi možnost pogovorov in izmenjavo mnenj med udeleženci znotraj delavnice je za pohvalit.«

Roberto Degan, Vodja informatike, Ljubljanski urbanistični zavod d.d.

O delavnici Vodenje generacije Y
Zmajček_oranžen

»Izobraževanje mi bo zelo pomagalo pri vodenju generacije Y. Pri svojem delu se vsakodnevno srečujem s to generacijo. Do tega izobraževanja sem z obupom gledala na te ljudi, ker jih enostavno nisem razumela, nisem znala delati z njimi, oni pa niso razumeli mene. Velikokrat niso razumeli, kaj hočem od njih. Sedaj gledam drugače na njih in tudi pristop do njih bom spremenila. Na izobraževanju mi je bila všeč odprtost predavateljev, teorija podkrepljena s primeri. Nadrejenim sem hvaležna, da so me poslali na to izobraževanje.«

Mateja Lipovšek, Dom počitka Mengeš

O delavnici Vodenje generacije Y
bohte

»Izobraževanje je bilo enkratno. Ob prijavi sem bila sicer nekoliko skeptična, saj me naslov delavnice ni popolnoma prepričal, sem pa vedela, da nekaj takšnega potrebujemo. Od delavnice sem odnesla mnogo idej, ki jih bom prenesla v prakso našega podjetja in menim, da se bodo rezultati tudi kmalu pokazali. Prijava na izobraževanje se je definitivno izkazala za dobro odločitev. Sedaj gotovo bolje razumem, kako deluje generacija Y, kar mi bo pomagalo v praksi kot tudi pri razumevanju vrstnikov, prijateljev,…«

Špela Bohte, Vodja kadrovske službe, Metrel mehanika d.o.o.

O delavnici Vodenje generacije Y

*Vsa mnenja zadovoljnih strank in potencialni rezultati uporabe tehnik z naših seminarjev so mnenja posameznikov in niso tipični rezultati. To pomeni, da ni nujno, da boste tudi sami dosegli podobne rezultate. Rezultati uporabe naših programov so odvisni od vašega angažmaja, sposobnosti in pripravljenosti za delo ter implementacijo vseh tehnik v programih.