Pogoji poslovanja za program Exponential Wealth™

Pogoji poslovanja za program Exponential Wealth™

 

S prijavo na program Exponential Wealth (v nadaljevanju Program EW) se strinjate s temi Posebnimi splošnimi pogoji poslovanja podjetja Uspeh d.o.o.

1. Ti Posebni splošni pogoji dopolnjujejo Splošne pogoje, ki so objavljeni na spletni strani www.panta-rei.si. Prosimo vas, da si skrbno preberete Posebne splošne pogoje, preden se odločite za prijavo na Program EW.

2. Program EW se ponuja kot storitev z naročnino. Cena naročnine je odvisna od paketa Programa EW.

3. Organizator omogoča plačilo Programa EW:

  • Preko plačila po UPN obrazcu na bančni račun Organizatorja. Uporabnik prejme podatke za nakazilo skupaj s potrditvijo naročila na svoj elektronski naslov.
  • S kriptovalutami Ethereum (ETH) in Bitcoin (BTC), po predhodnem dogovoru z Organizatorjem.
  • S plačilno-kreditnimi karticami MasterCard, Visa in Visa Electron (preko kartičnega sistema Stripe).

4. Samo v primeru izbire paketa z letno (365 dni) ali večletno (večkratnik 365 dni) naročnino, ki je plačan s plačilno-kreditno kartico, se letna (365 dni) ali večletna (večkratnik 365 dni) naročnina po preteku obdobja, za katero je bila sklenjena, samodejno obnovi, in sicer za enako obdobje (ter se obračuna s samodejnim odtegljajem s plačilno-kreditne kartice, in sicer po Organizatorjevem ceniku, ki velja na dan 31.12. tistega leta, za katero je bila prvotno sklenjena naročnina). Če se cenik spremeni, Organizator vsaj 14 dni, preden sprememba učinkuje, uporabnike obvesti preko elektronske pošte o novi ceni. Na enak način se naročnina podaljša tudi po 2., 3., 4. in vseh naslednjih obdobjih, za katere je bila sklenjena. Če ne želite, da se naročnina podaljša, jo lahko prekličete kadarkoli pred iztekom obdobja, za katero je bila sklenjena, in sicer z e-poštnim sporočilom na info@panta-rei.si.

5. V kolikor se po preteku naročnine odločite, da v prihodnje ne boste več koristili uslug Programa EW, lahko naročnino prekinete oziroma je ne podaljšate. S tem do vsebin programa EW ne morete več dostopati, prav tako boste v zvezi s programom EW prenehali prejemati sporočila v za ta namen uporabljenih aplikacijah (npr. Telegram). Upoštevajte izjemo, ki je določena v 4. točki.

6. Naročnino prekinete tako, da pošljete sporočilo na info@panta-rei.si.

7. Če ste ob naročilu oziroma plačilu Programa EW izbrali možnost, da se začne storitev opravljati takoj, nimate pravice do odstopa od pogodbe v 15 dneh (pravica do odstopa je podrobneje predstavljena v Splošnih pogojih poslovanja na naslovu: https://panta-rei.si/splosni-pogoji-poslovanja/).

8. Po začetku uporabe Programa EW od pogodbe ne morete odstopiti pred potekom obdobja, za katero je bila sklenjena naročnina, in ne morete zahtevati vračila kupnine.

9. V primeru nastopa dolgotrajne hujše bolezni, smrti oziroma višje sile na strani predavatelja Programa EW, si pridružujemo pravico, da obdržimo prejeto naročnino za ta program. Kot višja sila se štejejo vsi izjemni, nepredvideni in nepričakovani dogodki, ki nastopijo neodvisno od volje Organizatorja in ki jih Organizator ni mogel predvideti ob sklepanju pogodbe za ta program ter kakorkoli vplivajo na izvedbo obveznosti iz pogodbe. Če bi se izključitev odgovornosti iz tega odstavka izkazala za neveljavno ali neupoštevno, je odgovornost Organizatorja omejena v največji možni meri, kot jo dopušča veljavna zakonodaja.

10. Ti Posebni splošni pogoji se lahko spremenijo. Nova različica bo dostopna v okviru Splošnih pogojev poslovanja na naslovu: https://panta-rei.si/splosni-pogoji-poslovanja/.