Pogoji poslovanja za program Exponential Wealth™ in Exponential Wealth Plus™

Pogoji poslovanja za program Exponential Wealth™ in Exponential Wealth Plus™

 

S prijavo na program Exponential Wealth ali Exponential Wealth Plus (v nadaljevanju Program EW in Program EW Plus) se strinjate s temi Posebnimi splošnimi pogoji poslovanja podjetja Uspeh d.o.o.

1. Ti Posebni splošni pogoji dopolnjujejo Splošne pogoje, ki so objavljeni na spletni strani www.panta-rei.si. Prosimo vas, da si skrbno preberete Posebne splošne pogoje, preden se odločite za prijavo na Program EW ali EW Plus.

2. Programa EW in EW Plus se ponujata kot storitev z naročnino, pri čemer se stranka lahko naroči le na paket tri letne naročnine. V programaa se lahko vključijo le obstoječi člani programa Mojstri investiranja. Cena naročnine je odvisna od paketa Programa EW ali EW Plus in je predstavljena v predstavitvenem webinarju programa.

3. Organizator omogoča plačilo Programa EW ali EW Plus :

  • Preko plačila po UPN obrazcu na bančni račun Organizatorja. Uporabnik prejme podatke za nakazilo skupaj s potrditvijo naročila na svoj elektronski naslov.
  • S kriptovalutami Ethereum (ETH) in Bitcoin (BTC), po predhodnem dogovoru z Organizatorjem.
  • S plačilno-kreditnimi karticami MasterCard, Visa in Visa Electron (preko kartičnega sistema Stripe).

4. V Program EW Plus se lahko včlanijo le osebe, ki so dobro računalniško pismene in imajo v svojem celotnem investicijskem portfelju za najmanj 170.000 EUR različnih investicij. Če organizator izobraževanja ugotovi, da stranka ni dobro računalniško pismena ali da nima dovolj denarnih sredstev, si pridržuje pravico, da stranko izključi iz Programa EW Plus in jo prestavi v Program EW. Ob tem ji povrne razliko v ceni.

5. V kolikor se po preteku naročnine odločite, da v prihodnje ne boste več koristili uslug Programa EW ali EW Plus, lahko naročnino prekinete oziroma je ne podaljšate. S tem do vsebin Programa EW ali EW Plus ne morete več dostopati, prav tako boste v zvezi s Programom EW ali EW Plus prenehali prejemati sporočila v za ta namen uporabljenih aplikacijah (npr. Telegram).

6. Naročnino prekinete tako, da pošljete sporočilo na info@panta-rei.si.

7. Če ste ob naročilu oziroma plačilu Programa EW ali EW Plus izbrali možnost, da se začne storitev opravljati takoj, nimate pravice do odstopa od pogodbe v 15 dneh (pravica do odstopa je podrobneje predstavljena v Splošnih pogojih poslovanja na naslovu: https://panta-rei.si/splosni-pogoji-poslovanja/).

8. Po začetku uporabe Programa EW ali EW Plus od pogodbe ne morete odstopiti pred potekom obdobja, za katero je bila sklenjena naročnina, in ne morete zahtevati vračila kupnine.

9. V primeru nastopa dolgotrajne hujše bolezni, smrti oziroma višje sile na strani predavatelja Programa EW in EW Plus, si pridružujemo pravico, da obdržimo prejeto naročnino za program. Kot višja sila se štejejo vsi izjemni, nepredvideni in nepričakovani dogodki, ki nastopijo neodvisno od volje Organizatorja in ki jih Organizator ni mogel predvideti ob sklepanju pogodbe za ta program ter kakorkoli vplivajo na izvedbo obveznosti iz pogodbe. Če bi se izključitev odgovornosti iz tega odstavka izkazala za neveljavno ali neupoštevno, je odgovornost Organizatorja omejena v največji možni meri, kot jo dopušča veljavna zakonodaja.

10. Ti Posebni splošni pogoji se lahko spremenijo. Nova različica bo dostopna v okviru Splošnih pogojev poslovanja na naslovu: https://panta-rei.si/splosni-pogoji-poslovanja/.