Pogoji poslovanja za program Million Dollar Business™

Pogoji poslovanja za program Million Dollar Business™

S podpisom prijavnice se strinjate s temi Posebnimi splošnimi pogoji poslovanja podjetja Uspeh d.o.o.

  1. Ti Posebni splošni pogoji dopolnjujejo Splošne pogoje, ki so objavljeni na spletni strani www.panta-rei.si. Prosimo vas, da si skrbno preberete splošne pogoje, preden se odločite za Prijavo na program The Million Dollar Business™.
  2. Tridnevni program The Million Dollar Business™ (v nadaljevanju MDB) se bo odvijal na lokaciji v Ljubljani ali največ 15 km izven Ljubljane. Pridružujemo si pravico, da spremenimo lokacijo, ki je navedena ob prijavi. O morebitni spremembi lokacije vas bomo obvestili preko kontaktnih podatkov, ki jih boste navedli na prijavnici.
  3. Na tridnevnem programu MDB boste prejeli delovni zvezek z gradivi, ki je vključen v ceno. Morebitna nastanitev, hrana in pijača ni vključena v ceno.
  4. V primeru bolezni ali višje sile si pridružujemo pravico, da spremenimo datum izvedbe programa. V tem primeru vas o tem obvestimo po e-pošti in SMSju. Kot višja silo se štejejo vsi nepredvideni in nepričakovani dogodki, ki nastopijo neodvisno od volje Organizatorja in ki jih Organizator ni mogel predvideti ob sklepanju te pogodbe ter kakorkoli vplivajo na izvedbo obveznosti iz pogodbe.
  5. Kotizacija za tridnevni program MDB mora biti v celoti poravnana ob prijavi. Če zaradi limitov na kartici ne morete plačati celotnega zneska takoj, lahko plačate takoj 300 EUR, preostanek pa v roku 24 ur, preko bančnega nakazila. Če se odločite za obročno odplačevanje plačate 300 EUR takoj in preostanek v roku 21 dni od prijave (pri tem se celotna kotizacija zviša za 100 EUR + DDV). Solastnike ali družinske člane lahko prijavite s 50 % popustom (498,50 EUR + DDV) v roku 3 delovnih dni od osnovne prijave s tem, da kot družinski člani šteje le ožja družina (žena, mož, oz. izven zakonski partner, sin, hčerka). Kotizacijo za solastnika oz. družinskega člana je potrebno poravnati v roku 8 dni od prijave. Če osnovne kotizacije niste poravnali na dan prijave, popusta ne morete uveljavljati. Vašo prijavo lahko odpoveste v roku 14 dni od prijave, kot je to podrobneje opredeljeno v Splošnih pogojih.
  6. Ko izberete datum udeležbe na programu, ga je možno spremeniti le ob plačilu administrativnih stroškov prestavitve, ki znašajo 10 EUR (prestavljanje lahko povzroča precej organizacijskih težav z dvoranami, zato prosimo, da se držite izbranih terminov).
  7. Gradiva in druga intelektualna lastnina, ki jo boste spoznali na programu MDB, so last podjetja Uspeh d.o.o.. Prepovedano je sleherno razmnoževanje, kopiranje ali kakršnakoli druga oblika objavljanja gradiv ali dela gradiv brez dovoljenja avtorja.
  8. Informacije v programu MDB ne pomenijo finančnih ali drugih profesionalnih nasvetov.
  9. Ti pogoji se lahko spremenijo. Nova različica bo dostopna v okviru Splošnih pogojev poslovanja na naslovu: https://panta-rei.si/splosni-pogoji-poslovanja/