Pogoji poslovanja za program Millionaire Money Making Machine™ (ali Mojstri investiranja™)

Datum objave zadnje verzije pogojev: 11. 2. 2022

S podpisom prijavnice za program Millionaire Money Making Machine™ (ali Mojstri investiranja™) se strinjate s temi Posebnimi splošnimi pogoji poslovanja podjetja Uspeh d.o.o.

  1. Ti Posebni splošni pogoji dopolnjujejo Splošne pogoje, ki so objavljeni na spletni strani www.panta-rei.si. Prosimo vas, da si skrbno preberete splošne pogoje, preden se odločite za Prijavo na program Millionaire Money Making Machine™ (Mojstri Investiranja).
  2. Dvodnevni program Millionaire Money Making Machine™ (Mojstri Investiranja, v nadaljevanju MMMM) se bo odvijal na lokaciji v Ljubljani ali največ 15 km izven Ljubljane ali v obliki online dogodka v živo, ki ga lahko spremljate od doma. Pridružujemo si pravico, da spremenimo lokacijo, ki je navedena ob prijavi. O morebitni spremembi lokacije vas bomo obvestili preko kontaktnih podatkov, ki jih boste navedli na prijavnici.
  3. Na dvodnevnem programu MMMM boste prejeli delovni zvezek z gradivi, ki je vključen v ceno. Morebitna nastanitev, hrana in pijača niso vključene v ceno.
  4. V primeru bolezni ali višje sile si pridružujemo pravico, da spremenimo datum izvedbe programa. V tem primeru vas o tem obvestimo po e-pošti in SMSju. Kot višja silo se štejejo vsi nepredvideni in nepričakovani dogodki, ki nastopijo neodvisno od volje Organizatorja in ki jih Organizator ni mogel predvideti ob sklepanju te pogodbe ter kakorkoli vplivajo na izvedbo obveznosti iz pogodbe.
  5. Kotizacija za dvodnevni program MMMM mora biti v celoti poravnana v roku 30 dni od prijave oz. najkasneje dva dni pred začetkom programa (kar je prej). Družinske člane lahko prijavite s 50 % popustom (če ste osnovno kotizacijo poravnali na dan prijave) v roku 3 delovnih dni od osnovne prijave s tem, da kot družinski člani šteje le ožja družina (žena, mož, oz. izven zakonski partner, sin, hčerka). Kotizacijo za družinskega člana je potrebno poravnati v roku 7 dni od osnovne prijave. Če osnovne kotizacije niste poravnali na dan prijave, popusta ne morete uveljavljati. Vašo prijavo lahko odpoveste v roku 14 dni od prijave, kot je to podrobneje opredeljeno v Splošnih pogojih.
  6. Ko izberete datum udeležbe na programu, ga je možno spremeniti le ob plačilu administrativnih stroškov prestavitve, ki znašajo 10 EUR (prestavljanje lahko povzroča precej organizacijskih težav z dvoranami, zato prosimo, da se držite izbranih terminov).
  7. Gradiva in druga intelektualna lastnina, ki jih boste spoznali na programu MMMM, so last podjetja Uspeh d.o.o. Prepovedano je vsako razmnoževanje, kopiranje ali kakršnakoli druga oblika objavljanja gradiv ali dela gradiv brez dovoljenja avtorja. Informacije v vseh ostalih gradivih programa MMMM so zgolj izobraževalnega namena. Podjetje Uspeh d.o.o., Robert Rolih, njegova druga podjetja in ostali njegovi predavatelji niso finančni svetovalci, borzni posredniki ali registrirani investicijski svetovalci. Ne priporočamo določenih delnic, skladov ali kakšnih drugih finančnih instrumentov. Če so omenjene kakšne delnice, skladi ali drugi tipi finančnih instrumentov, so omenjeni zgolj iz ilustrativnih ali izobraževalnih namenov. Preden sprejmete kakršnokoli odločitev glede investiranja, se o tem posvetujte s svetovalcem, ki ima ustrezno licenco.
  8. Razumem in sprejemam dejstvo, da Robert Rolih ni finančni svetovalec, temveč predavatelj, ki deli svoje izkušnje pri investiranju, zato ne on osebno, ne podjetje Uspeh d.o.o. ne prevzemata nobene odgovornosti za kakršnokoli izgubo, ki nastane kot posledica uporabnikove odločitve o investiciji. Informacije in znanje, ki ga pridobim na programu Mojstri Investiranja, je izključno informativne narave in ne spada med svetovanje glede investicij ali trgovanja.
  9. Informacije v programu MMMM ne pomenijo finančnih ali drugih profesionalnih nasvetov.
  10. Ti pogoji se lahko spremenijo. Nova različica bo dostopna v okviru Splošnih pogojev poslovanja na naslovu: https://panta-rei.si/splosni-pogoji-poslovanja/.