Mnenja strank

Kaj menijo o nas naše stranke?

Boštjan Štiglic, BSH Hišni aparati d.o.o

O delavnici Medgeneracijske razlike

»Izobraževanje je bilo odlično. Spoznali smo glavne značilnosti in vrednote različnih generacij kar je ključno za razumevanje sodelavcev, ki so predstavniki različnih generacij in za naše sodelovanje. Prav tako smo spoznali pristope in načine v komunikaciji in sodelovanja z različnimi skupinami. Udeležba na izobraževanju je bila odlična odločitev, znanje pa je mogoče zelo koristno uporabiti tudi doma, zlasti pri otrocih

Danijel Trbovšek, BSH Hišni aparati d.o.o

O delavnici Medgeneracijske razlike

»Najvažnejše se mi zdi to, da pripadanje eni ali drugi generaciji ni nič slabega in da je najpomembnejše, da smo pač različni – drugačni. Zelo všeč mi je način dela predavateljice – vključevanje vseh!«

Jerneja Žganec Gros, Namestnica direktorja, ALPINEON RAZVOJ IN RAZISKAVE d.o.o.

O delavnici Vodenje generacije Y

»Prejela sem zelo uporabno znanje, razumevanje, zakaj je generacija Y taka kot je, kako odbrati in zadržati perspektivne. Teorija je zanimivo podkrepljena s praktičnimi izkušnjami in primeri.«

Natalija Pavlin, Studio Moderna d.o.o.

O delavnici Vodenje generacije Y

»Prijava se je izkazala za odlično potezo, saj sedaj lažje razumem, kako moji sodelavci in podrejeni razmišljajo. Znanje mi bo koristilo pri izboljšanju operativnega dela, sistemu motivacije, deloma nagrajevanju (plače), pa tudi na delu in razvoju tistih, ki imajo potencial. Delavnica je bila profesionalno izpeljana, z odličnima predavateljema (z veliko praktičnih primerov) in v zelo prijetni ter sproščeni atmosferi.«

Roberto Degan, Vodja informatike, Ljubljanski urbanistični zavod d.d.

O delavnici Vodenje generacije Y

»Zelo nazorno predstavljena vsebina, ki je podkrepljena s primeri iz realnega sveta. To bistveno prispeva h kredibilnosti in pomaga, da si bomo v nadaljevanju to zapomnili. Koristne so tudi vaje, ki jih sproti izvajamo in dodatno utrjujejo pridobljeno znanje ter prispevajo k boljšem razumevanju snovi. Tudi možnost pogovorov in izmenjavo mnenj med udeleženci znotraj delavnice je za pohvalit.«

David Vrtin, Vodja oddelka, Arnes, akademska in raziskovalna mreža Slovenije

O delavnici Vodenje generacije Y

»Sedaj s popolnoma drugačnimi očmi gledam na generacijo Y. Sicer jih je še vedno marsikje težko razumeti, ampak v večini primerov bo precej lažje in ne bom več delal tipičnih napak pri odnosu z njimi. Najbolj so mi bili všeč praktični primeri situacij, ki sem jih takoj prepoznal kot tipične problematične situacije, ki jih imam z Y generacijo. Z delavnico sem bil zelo zelo zadovoljen in je močno presegla moja pričakovanja, saj so se me obravnavani primeri zelo dotaknili.«

Simon Šutalo, Direktor, SANOFARM d.o.o.

O delavnici Vodenje generacije Y

»Drugače bom razmišljal o Y! Poskusil se bom poistovetiti z njimi! Na predavanju sem prišel do nekaterih ključnih ugotovitev, kako pripadnike Y zmotivirati in organizirati v dober team za doseganje boljših rezultatov. Cenil sem primere iz prakse! Prijava se je izkazala za dobro poslovno odločitev.«

Špela Bohte, Vodja kadrovske službe, Metrel mehanika d.o.o.

O delavnici Vodenje generacije Y

»Izobraževanje je bilo enkratno. Ob prijavi sem bila sicer nekoliko skeptična, saj me naslov delavnice ni popolnoma prepričal, sem pa vedela, da nekaj takšnega potrebujemo. Od delavnice sem odnesla mnogo idej, ki jih bom prenesla v prakso našega podjetja in menim, da se bodo rezultati tudi kmalu pokazali. Prijava na izobraževanje se je definitivno izkazala za dobro odločitev. Sedaj gotovo bolje razumem, kako deluje generacija Y, kar mi bo pomagalo v praksi kot tudi pri razumevanju vrstnikov, prijateljev,…«

Edita Gerbec, Kadrovska služba, SOŠKE ELEKTRARNE NOVA GORICA d.o.o.

O delavnici Vodenje generacije Y

»Z izobraževanjem sem zelo zadovoljna in ni mi žal, da sem se odločila za udeležbo. Menim, da mi je odprla veliko novih pogledov na mlajšo generacijo, ki jo je težko razumeti, če ne poznaš njihovih vrednot in se jim ne znaš približati. Samo organizacijo izobraževanja pa bi ocenila z najboljšo možno oceno, ki jo še prenese barometer. Presegli ste moja pričakovanja, predvsem v tem, da sem spoznala, da mi prijemi vodenja generacije Y, ne bodo prišli prav samo v službi, ampak tudi doma v odnosu z mojima hčerkama.«

Miha Bezjak, Direktor, F.A. Maik, d.o.o.

O delavnici Vodenje generacije Y

»Spoznal sem lastnosti generacije Y ter se naučil nekaj novih prijemov vodenja te skupine. Najbolj sem cenil primere dobre prakse, video prezentacije in zabavno izvedbo delavnice. Prijava na delavnico je bila super odločitev.«