Testiramo
  Količina (št. udeležencev) Cena brez DDV v EUR na osebo Vrednost brez DDV v EUR
Skupaj neto znesek (osnova za DDV): 1 [dynamictext-event-price-delavnice] zmnožek
DDV 22 %:     davek
SKUPAJ za plačilo z DDV v EUR:     skupaj