Chet Holmes

Chet Holmes, svetovalec za 1 mio USD in edini svetovni strokovnjak, ki je svetoval več kot 50 podjetjem iz liste Fortune 500.

Andy Harrington, 4. 2. 2015

Seminar obiskalo kar 780 udeležencev! Andy je trenutno znan kot trener št. 1 na svetu za izboljšavo predstavitev in javnih nastopov.