»Programi Akademije Panta Rei so bili ključni, da smo podvojili prihodke.«
Zdenka B. Ban Fischinger, Živalski vrt Ljubljana

Živalskega vrta Ljubljana (https://www.zoo.si/) ni potrebno posebej predstavljati, mag. Zdenka Barbara Ban Fischinger pa je bila od leta 2004 do 2019 njegova direktorica.

#Največja sprememba

»Živalski vrtovi so bili dolga desetletja »galerije živih slik«, v zadnjih letih pa so morali svojo vlogo bistveno spremeniti. Postali so najpomembnejši prenašalec naravovarstvene misli, ki pa mora ostati poslovno uspešen in zato privlačen za vse bolj zahtevne obiskovalce ter konkurenčen vse bolj pestri ponudbi drugih zabavnih vsebin. Ko sem pred nekaj več kot desetletjem prevzela vodenje živalskega vrta, je bilo v njem gospodarsko stanje izredno slabo in trend je vodil še navzdol. Splošno prepričanje je bilo, da marketing ni potreben, saj je živalski vrt javni zavod. Zato je bil že za minimalno raven poslovanja potreben relativno velik delež sofinanciranja s strani ustanovitelja-mesta Ljubljana.

Za obrat v pozitivno smer je bil zato najprej potreben obrat miselnosti. Živalski vrt ne obstaja zaradi živali, temveč zaradi ljudi! Ljudem pa več ne zadostuje izkušnja le videti živali, temveč želijo bližnje srečanje, doživetje, zgodbe. Predstavljanje naše nove ponudbe v javnosti je obsegalo uvedbo novih doživljajskih produktov: prikazovanje treninga živali, praznovanja rojstnega dne za otroke, nočnih taborjenj, tematskega dneva čarovnic, Božične zgodbe, možnosti preizkusiti se v vlogi oskrbnika za en dan, foto safarija s tečajem fotografiranja, letnih vstopnic, spletne strani, facebooka, spletnih kamer, mobilnih aplikacij, itd. Torej vsega, kar sodobno javnost zanima in privlači. Posebnost in prednost živalskega vrta pa je, da lahko v te dejavnosti vključuje živali.«


#Doseženi rezultati

»Z novim pristopom ter preko novih možnosti in tehnologij smo lahko nagovorili občutno večji krog javnosti. Število obiskovalcev se je postopoma začelo povečevati in ljudje so se z veseljem udeleževali novih aktivnosti, ki so bile tržno naravnane. Tako smo več kot podvojili prihodke, ki prej niso zadostovali niti za pokrivanje tekočih stroškov. Z njimi in s pomočjo sponzorskih sredstev, ki jih prej tudi ni bilo, smo se, kljub sočasnemu zniževanju deleža finansiranja iz javnih sredstev, postopno lahko lotili obnavljanja vrta. Z novostmi smo bistveno izboljšali bivalne pogoje živali in začeli kupovati zanje najkvalitetnejšo hrano. Podvojili smo število zaposlenih in z dodatnim izobraževanjem v tujini znatno dvignili njihovo strokovno usposobljenost. S tem smo zadostili vse višjim zahtevam javnosti za doživljanje drugačnega srečanja z živalmi.«


#O APR

»Ker niti sama niti moji sodelavci (po izobrazbi biologi, veterinarji, zootehnologi) prej nismo imeli izkušenj s tovrstnim vodenjem živalskega vrta, so bila prva izobraževanja v okviru Akademije Panta Rei ključna pri prehodu od točke, ko smo si le predstavljali, kaj bi radi dosegli, do točke, ko smo se naučili načrtovati tudi pot, kako naj svoje ideje uresničimo. Neprecenljiva je bila podpora pri utrjevanju samozavesti in prepričanja, da smo na pravi poti, čeprav orjemo ledino. Mislim, da so takšni tečaji, kot jih nudi Akademija Panta Rei, najbolj dragoceni ravno zaradi tega. Pomagajo prehoditi pot od vizije do njene uspešne izvedbe. Prav tu pa leži ločnica med uspehom in neuspehom, kajne?«


*Vsa mnenja zadovoljnih strank in potencialni rezultati uporabe tehnik z naših seminarjev so mnenja posameznikov in niso tipični rezultati. To pomeni, da ni nujno, da boste tudi sami dosegli podobne rezultate. Rezultati uporabe naših programov so odvisni od vašega angažmaja, sposobnosti in pripravljenosti za delo ter implementacijo vseh tehnik v programih.

Preberite naslednjo zgodbo

Matjaž Šivic,
Silvaapis d.o.o.

»Ob 20 % manjši količini dela, sem za več kot 30 % povečal prihodke.«